مچ بند مغناطیسی

ویدئوی معرفی مچ بند مغناطیسی

 در مطالب گذشته به معرفی مچ بند های مغناطیسی پرداختیم و اکنون می توانید با مشاهده ویدئوی زیر بیشتر با این وسیله ساده اما پر کاربرد آشنا شوید: