کولیس دیجیتال

کولیس

کولیس وسیله ای است برای اندازه گیری ابعاد خارجی و داخلی و به کمک اکثر کولیس ها می توان عمق شیار ها و سوراخ ها را نیز اندازه گیری و کنترل نمود.

کولیس های ورنیه دار را با دقت های 01/1 ،1/20 ، 1/50 میلی متر می سازند که روش اندازه گیری  آنها از یک اصول واحد پیروی میکند اما در جزئیات متفاوت می باشند.

برای اندازه گیری قطعات مختلف از کولیسهایی با فرم های ساختمانی متنوع استفاده می گردد .

کولیس ساعتی:

دقت اندازه گیری این کولیس ها1/100 میلی متر بوده و در آنها به جای ورنیه از یک ساعت اندازه گیر به منظور خواندن کسری از تقسیمات اصلی استفاده شده است . کولیس های ساعتی مکانیزم پیچیده ای ندارند و یک چرخدنده و شانه برای حرکت دقیق عقربه استفاده میکنند ، مهمترین چیز کیفیت ساخت چرخدنده و شانه می باشد که کیفیت و دقت یک کولیس ساعتی را تضمین میکند.

کولیس عقربه ای
کولیس عقربه ای

کولیس دیجیتال:

با پیشرفت صنعت الکترونیک امروزه دستگاه های الکترونیکی امور کنترل ، فرمان و سنجش کمیت های فیزیکی  را در صنعت به عهده گرفته اند. دستگاه های الکترونیکی در مقایسه با دستگاه های دیگر دارای حجم کمتر ، مصرف کمتر ، دقت و عمر بیشتر می باشند.

در اندازه گیری دیجیتالی اندازه مورد سنجش به کمیت های الکترونیکی تبدیل شده و نتیجه سنجش در نمایشگر دیجیتال به صورت یک عدد با اعشار به کاربر نمایش داده می شود.

بر روی این نوع کولیس یک دکمه قرار گرفته است که با فشردن آن واحد اندازه گیری از میلی متر به اینچ و برعکس تبدیل می شود.

کولیس های دیجیتال رایج در بازار اکثرا دقت1/100 میلی متر را دارا می باشند که برای اکثر امور فنی کافی به نظر می رسد.