نردبان آلومینیومی

نردبان:

نردبان دو قطعه چوب یا فلز بلند عمودی است که در میان آن‌ها به فاصله معیّن، چوب‌ها یا قطعات فلزی افقی کار گذاشته و توسط آن از دیوار، درخت و غیره بالا می‌روند.
نردبانها ابزار ساده‌ای برای دست یابی به ارتفاعات و سطوح بالاتر می‌باشند که اگر از آن‌ها به درستی استفاده و مراقبت نماییم، برای سال‌های زیادی قابل استفاده خواهند بود. نردبانها از مواد اولیه متفاوت و در طراحی‌های متنوعی ساخته می‌شوند و در همه اشکال، اندازه‌ها موجود بوده و در صنایع گوناگون نیز موارد استعمال متنوعی دارند.

نردبان های آلومینیومی:

نردبانهای آلومینیومی به دو دسته تقسیم می‌شوند که شامل نردبانهای با ریلهای یکپارچه و نردبانهای با ریلهای نواری شکل می‌باشد. نردبانهای یکپارچه، نوعی از نردبانهای حاوی ریلهای یکپارچه آلومینیومی به همراه پله‌هایی از جنس آلومینیوم می‌باشند که با اتصالاتی در فواصل منظمی به ریلها وصل شده‌اند. پله‌های آلومینیومی عمدتاً به وسیله اتصالات جوشکاری یا توسط یک گیره رابط به ریلها متصل می‌شوند. اما در صورت استفاده از این روش، پله‌ها هرگز به سهولت شل نخواهند گردید، مگر آنکه ریلها دچار مشکل خاصی گردند که در صورت بروز این مشکل پیشنهاد می‌شود که کل نردبان تعویض گشته و سعی در جابجایی ریلها ننماییم.

نگهداری نردبان ها باید در شرایط مناسبی صورت گیرد که شامل موارد زیر می‌شود:

ایجاد اتصال محکم در تمامی نقاط تماس
روغن کاری چرخها، قرقره‌ها، قفل‌ها و پولی‌ها
تعویض طناب‌های کهنه و فرسوده
تمیز کردن دائمی و روتین آنها
انبار کردن آن‌ها در محلی که برای بازرسی و استفاده مجدد به راحتی قابل دسترس باشد.
انبار کردن آن‌ها به شیوه‌ای که خطر پایین افتادن و سقوط آن‌ها بر روی افراد وجود نداشته باشد.
قبل از مصرف نردبان از سرویس مناسب نردبان‌ها در مواقع مناسب و همچنین از اینکه پله‌های نردبان عاری از روغن، گریس یا سایر مواد لغزنده می‌باشد، اطمینان حاصل کنید